Guide - Datasikkerhet og datainnbrudd

I denne veiledningen deler vi praktiske tips for å øke datasikkerhet
og beskytte ditt IT-miljø mot datainnbrudd og innsikt basert på
markedets største datavirusundersøkelse: Verizons Data Breach
Investigations Report (2016), der 100 000 sikkerhetsrelaterte
hendelser i 82 land er undersøkt.


Last ned vår guide her.

_______________________________