Guide- Datasäkerhet och dataintrång

I denna guide delar vi med oss av insikter och praktiska tips för att
höja datasäkerheten och skydda din IT-miljö mot dataintrång och
insikter baserade på marknadens största dataintrångsundersökning:
Verizons Data Breach Investigations Report (2016), där 100 000
säkerhetsincidenter i 82 länder undersöktes.


Ladda ner guiden här utan kostnad.

_______________________________